Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin của Cuahanglyson.com là thông tin cá nhân của khách hàng về: tên, địa chỉ, số điện thoại, email và tên đăng nhập để xác nhận đơn hàng cũng như thông tin để chúng tôi giao hàng tới quý khách.
Các thông tin này chúng tôi chỉ lưu giữ khi thanh toán đơn hàng cho quý khách. Mọi thông tin về số tài khoản của khách hàng, Cuahanglyson.com không lưu giữ.
Mọi thông tin đăng nhập như mật khẩu, thông tin về email, hoạt động dưới tên đăng nhập tại hệ thống Cuahanglyson.com các thành viên phải tự chịu trách nhiệm bảo mật và lưu giữ. Mọi hiện tượng sử dụng trái phép, bị xâm nhập, lạm dụng…,các thành viên phải thông báo ngay cho Cuahanglyson.com để được xử lý kịp thời.

Phạm vi sử dụng thông tin

Tất cả các thông tin các thành viên cung cấp về Cuahanglyson.com sẽ được sử dụng với các mục đích sau:
- Cung cấp các thông tin về dịch vụ cũng như những thay đổi hay nâng cấp chất lượng của Cuahanglyson.com.
- Liên lạc và giải quyết với các thành viên trong các trường hợp đặc biệt như đặt hàng và giao hàng…
- Không sử dụng thông tin thành viên ngoài mục đích xác nhận và các hoạt động liên quan tới giao dịch của thành viên với Cuahanglyson.com
- Ngăn ngừa các hành động phá hủy hay làm rối loạn hệ thống của một số thành viên hay của các đối tượng giả mạo thành viên.
- Trong trường hợp được Pháp Luật và các cơ quan chức năng yêu cầu hỗ trợ, Cuahanglyson.com có trách nhiệm cung cấp các thông tin và các hoạt động trên hệ thống của thành viên. Ngoài ra, không có đối tượng nào được xâm phạm vào các thông tin này.

Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin của thành viên sẽ được hệ thống Cuahanglyson.com lưu giữ trên máy chủ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía thành viên.

Địa chỉ đơn vị tiếp nhận, lưu giữ và quản lý thông tin.

Địa chỉ: thôn tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0938 610 639.

Chỉnh sữa thông tin tài khoản

- Mọi thành viên đều có thể cập nhật, chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình bằng cách yêu cầu thực hiện với Cuahanglyson.com.
- Các thắc mắc hoặc khiếu nại, xin gửi về Cuahanglyson.com. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xem xét và xử lý các vấn đề mà thành viên nêu ra.

Cam kết bảo mật thông tin

- Các thông tin của quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật của website. Chỉ khi khách hàng đồng ý cung cấp và chấp nhận các chính sách của hệ thống thì chúng tôi mới được phép thu thập và sử dụng các thông tin này vào mục đích nêu trên.
- Không cung cấp các thông tin này cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khi chưa có sự cho phép của thành viên hoặc các cơ quan An ninh điều tra.
- Các cá nhân có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin về tên, địa chỉ, điện thoại trong khi đặt hàng và giao dịch với Cuahanglyson.com. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết các khiếu nại khi các thông tin được cung cấp là không chính xác.